Doelstellingen van het TANDEM project

De algemene doelstellingen van de TANDEM project zijn de flexibiliteit in leertrajecten over onderwijssystemen heen (van EQF-niveaus 4, 5 en 6) te verbeteren, alsmede een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het onderwijsbeleid via het verbinden van middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo) en het werkveld.

De belangrijkste doelstellingen zijn: