Welkom bij het TANDEM-project

De nieuwe economische realiteit en de snelle verschuivingen op de arbeidsmarkt zorgen voor nieuwe eisen die aan het onderwijs zijn te stellen. Niet alleen moet de toegang tot het hoger onderwijs worden uitgebreid tot groepen als lerende volwassenen, studenten van het middelbaar beroepsonderwijs en werkenden, maar ook de onderwijs-leeromgevingen moeten worden aangepast aan de uiteenlopende behoeften van het levenlang leren. Dit is nodig met het oog op het bereiken van een concurrerende en duurzame economie en het zorgen voor een inclusieve samenleving in de richting van de EU 2020-doelstellingen.

Werknemers moeten geavanceerde technische en managementvaardigheden ontwikkelen om hun werk en de carrièremogelijkheden te verbeteren. Ook levenlang leren, meestal gekoppeld aan beroepservaring, vraagt om meer flexibele onderwijssystemen en om kansen voor transitie tussen onderwijssectoren alsmede om leervormen passend bij validatie van hun werkervaring, niet-formeel en informeel leren, zonder verlies van de focus op de arbeidsmarkt. Daarom is het belangrijk dat de belanghebbenden en beleidsmakers identificeren wat de hiaten in het ‘kwalificaties-landschap’ zijn om nieuwe paden te scheppen, te combineren met oriëntatie op de arbeidsmarkt en meer kansen voor het studeren in het hoger onderwijs te ontwikkelen

Het project is bedoeld om bij te dragen aan het debat over de hervorming die nodig zijn, door lessen te trekken uit de bestaande expertise en goede voorbeelden van de partners in het consortium, alsmede het versterken van de contacten tussen Europese en nationale beleidsmakers en mensen uit de praktijk.

Het begrip "TANDEM" moet de efficiëntie benadrukken van bedrijven, mbo- en ho-aanbieders, als het gaat om het samenwerken rond hoogwaardig mbo, afgestemd op de regionale en mondiale vraag op de arbeidsmarkt om proactief inspelen op nieuwe tekorten aan vaardigheden.